grantler.de   asamnet e.v.

MundArt

 
Do ko jeda Gedichtl oda Gschichtl schrei'm.
Oanzige Bedingung Dialekt !!!
Soitn des koane eignen Ergüß sei, dann unbedingt
Autor und evtl. Quelle nennen (Urheber-Recht !).
Do drafdruckn zum sölwa wos schraim.

Wos däi Lait so ois gschriam ham:

I can already tell that's gonna be super heplufl.
schriab Christiana aas uxjdlghvz
am Freida, 19. Oktober 2012
Email: pgalea (at) companydirectors.com.au
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)
A Homepage gits aa no: http://www.yahoo.com/

Great cmomon sense here. Wish IÂ’d thought of that.
schriab Elly aas oACHvRPKhdbEQZcNW
am Irda, 7. Juni 2011
Email: marketing (at) nsp.org
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)
A Homepage gits aa no: http://www.bing.com/

???
schriab Markus Altendorff aas Sulzbach-Rosenberg
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: ma.al (at) panoramas.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)
A Homepage gits aa no: http://www.asamnet.de/

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: HerBert (at) grantler.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)

???
schriab KATL & STEFAN aas Nämberch
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: Kathrin.Wagner (at) t-online.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab Thomas aas Na dou, wou de masdn her san...
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: Theo (at) rectal.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)
A Homepage gits aa no: http://www.asamnet.de/

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab Deo aas Ambbeach
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: nt (at) kknet.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)
A Homepage gits aa no: http://www.asamnet.de

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab HerBert
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab Webmasta
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab Hermann Paul Kastner aas Reiser in Thueringen
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: Fam.Kastner (at) t-online.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)

???
schriab Helmut aas Minga
am Pfinsta, 17. Dezember 2009

???
schriab lisa aas Hennafeld
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: elisabethmaria (at) t-online.de
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)

???
schriab I bin da Frank oas Berlin aas Berlin
am Pfinsta, 17. Dezember 2009
Email: FWollgast (at) aol.com
(muaßt as (at) gega a "@" tausch'n, nacha gäits)
A Homepage gits aa no: hob koine

grantler.de   asamnet e.v.